GebaarInBeeld

Doelstelling van de Projectgroep Beeldtelefonie is de stimulering van het gebruik van visuele communicatie ‘op afstand’ door doven en slechthorenden en personen/instanties die telefonisch met hen in contact willen komen. Visuele communicatie ‘op afstand’ wordt in deze blog verder ‘beeldbellen’ genoemd.

Deze blog is het verzamelpunt van alle informatie die de Projectgroep Beeldtelefonie heeft verzameld rondom beeldbellen. Door de informatie hier te verzamelen en te presenteren dragen we er aan bij dat het beeldbellen veel breder wordt ingezet bij auditief gehandicapten. De blog wordt onderhouden door vrijwilligers, net zoals de Projectgroep Beeldtelefonie ook uit vrijwilligers bestaat. De Projectgroep Beeldtelefonie is ontstaan als onderdeel van de vereniging ouders van dove kinderen noord, maar zet zich in voor beeldbellen in heel Nederland.
Deze blog en de Projectgroep Beeldtelefonie worden door geen enkel bedrijf gesponsord. Ook wat dit betreft wordt daarmee de onafhankelijkheid van de Projectgroep Beeldtelefonie nogmaals onderstreept. De projectgroep heeft dan ook geen enkel financieel belang bij welke beeldtelefoon dan ook, onderhoud geen commerciƫle relaties met leveranciers en installateurs, en wordt ook niet gesponsord door leveranciers van software voor beeldbellen.

Wel wil de Projectgroep Beeldtelefonie kennis maken met zo veel mogelijk verschillende manieren van beeldbellen en apparatuur en test dan ook graag software en beeldtelefoons.

Op dit moment bestaat de projectgroep uit:
– Roy Gierman
– Johan Wilterdink
– Meinard Wolters
– Dick Sijtsma