VODKN

Guyotplein oud

Guyotplein oud

De Vereniging Ouders van Dove Kinderen Noord is op 14 mei 1955 opgericht door en voor ouders van leerlingen van het doveninstituut “H.D. Guyot” in Groningen (nu in Haren). Inmiddels ondersteunen we ouders met dove kinderen in heel Noord Nederland van Haren tot in Zwolle.

Als Oudervereniging zetten wij ons in voor de behartiging van de belangen van alle ouders van dove en slechthorende kinderen en kinderen met een CI en natuurlijk de kinderen zelf. Daarnaast organiseren wij zeer regelmatig activiteiten voor dove kinderen, hun ouders/verzorgers en natuurlijk ook de (horende) broertjes en zusjes. Binnen onze vereniging is een bestuur actief dat bestaat uit ouders. We denken en handelen dus vanuit onze eigen ervaringen. Maar niet alleen de onze. Graag horen we tips en ideeën van andere ouders. Dingen die handig zijn met elkaar te delen zodat niet iedereen alles opnieuw hoeft uit te zoeken. Kijk voor activiteiten en nieuws op onze website. http://www.oudersvandovekinderennoord.nl/ Geschiedenis van het dovenonderwijs in Groningen In mei 1785 begon Henri Daniël Guyot les te geven aan twee leerlingen. Een uit een gereformeerd gezin en een uit een joods gezin. Dat was in die tijd controversieel, maar voor Guyot was het geen probleem. Het privé-onderwijs gebeurde in een bovenkamer aan de Brugstraat nr. 3 te Groningen. Hij maakte gebruik van de Franse methode: gebaren en handalfabet. Zijn onderwijs te Groningen verliep tot 1790 succesvol en buitenstaanders kregen eens per week vrije toegang tot het schoollokaal om te bezichtigen hoe Guyot het deed met zijn leerlingen. 14 april 1790 richtte Guyot samen met enkele zakenlieden een ‘Instituut tot onderwijzing van Doven en Stommen’ op. Dit was het officiële begin van de huidige Koninklijke Kentalis en de eerste school voor speciaal aangepast onderwijs. Op dat moment had Guyot 14 leerlingen. Het monopolie op het dovenonderwijs werd in 1840 doorbroken door de komst van een tweede dovenschool, het Instituut voor Doven in SintMichielsgestel (in 2003 opgegaan in ‘Viataal’) in Sint-Michielsgestel, gevolgd door het Rudolf Mees Instituut (tegenwoordig ‘Polano’) te Rotterdam (1853) en Effatha te Leiden (1888). Daardoor daalde het aantal leerlingen van het Guyot instituut. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw van het Guyot instituut door de Duitsers in beslag genomen. In 1948 kreeg het Guyot instituut het predicaat ‘Koninklijk’ van Koningin Wilhelmina. In 1985 verhuisde het instituut naar Haren. Het internaat werd daarbij in gewone woningen in een buitenwijk gevestigd. In 1994 kreeg Guyot het gebouw van de huidige Ammanschool (tegenwoordig ‘Signis’) van de gemeente Amsterdam. Rond 1997 werden een aantal oude gebouwen rond het Guyotplein, waaronder het internaat en de school, gesloopt voor de nieuwbouw van de rechtbank. Het borstbeeld van de oprichter uit het gesloopte pand werd teruggeven aan het instituut. In 2002 jaar kwam er een fusie van Effatha en Guyot tot de Koninklijke Effatha Guyot Groep, die ongeveer 30 scholen en zorginstituten in heel Nederland heeft. Weerklank trad een half jaar later toe. Het predicaat ‘Koninklijk’ werd opnieuw toegekend, aangezien dit wettelijk kan vervallen bij fusie of overname. Per 1 januari 2009 zijn Viataal, Sint Marie en KEGG gefuseerd tot een organisatie die sinds 1 januari 2010 Kentalis heet.